UTRAK

Amaç ve Kapsam:

6. Uluslararası Türk - Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi (UTRAK), 29 – 30 Aralık 2023 tarihlerinde, Türkiye ve Rusya başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim insanlarının katılımıyla, Ankara'da yapılacaktır. Salgının etkilerinin devam etmesi nedeniyle gelemeyen katılımcılar için sunumlarını yapmak üzere online sunum sınıfları açılacaktır.

Kongrenin amacı, Türkiye ve Rusya ve  bu iki ülkenin çevre tarihi ve coğrafyaları üzerine çalışan akademisyenleri bir araya getirmek, tarihte ve günümüzde cereyan etmiş ve etmekte olan siyasi, sosyal, ve kültürel gelişmeleri bilimsel bir düzlemde tartışmaktır.

Sunumlarda ortaya çıkacak bilimsel verilerin, tarihte daha önce görülmemiş bir ivmeye ulaşan Türk - Rus ilişkilerinin siyasi, sosyal ve askeri geçmişine ışık tutması hedeflenmekte ve gelecek ile ilgili ülkelerin ilişkilerine vizyon kazandırmaya da katkılar sağlayabilecektir.

Kongereye, Türk ve Rus dünyasınındaki tarih, coğrafya, hukuk, felsefe, sosyoloji, eğitim, iktisat, işletme ve Sosyal bilimlerin tüm alanlarındaki gelişmeleri konu alan tebliğler ile müracaat edilebilir.